+

Turist in Maramures

Turist in Maramures

Dezvoltarea turismului în Judeţul Maramureş este axată pe următoarele tipuri principale de turism:

Turismul balnear
    Apele din aceste locaţii pot fi folosite în scopuri curative şi de agrement. Minele de sare închise şi lacurile sărate de la Ocna Şugatag, Coştiui prezintă un potenţial excelent de atragere a turiştilor din Maramureş.
    În profil teritorial se remarcă staţiunile balneoturistice din Depresiunea Maramureşului, una binecunoscută, cu potenţial de dezvoltare: Ocna Şugatag. La fel de importantă este staţiunea de iarnă Borşa.
    În judeţul Maramureş mai există o serie de zone turistice balneare cu potenţial de dezvoltare: Coştiui- ape sărate, Stoiceni-ape minerale, Dăneşti-ape sulfuroase.
    
Turismul montan
    Practicarea turismului montan are condiţii foarte bune de dezvoltare datorită potenţialului oferit de cele două catene muntoase ale Carpaţilor Orientali, cu caracteristicile şi peisajele sale.
    În munţii Maramureşului, Rodnei şi Tibleşului se pot practica drumeţiile montane, alpinismul, escalada, etc. prezentând oportunităţi excelente pentru dezvoltarea acestui tip de turism. La acestea se adaugă potenţialul cinegetic.
    Zona Borşa, situata în Maramureşul istoric, este una dintre cele mai frumoase zone ale României, daca nu cea mai frumoasă, aşa cum o consideră localnicii. 
    Principalele zone din Maramureş unde se practică turismul montan în judeţul Maramureş sunt – M-ţii Gutin: Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Deseşti, Băiuţ; 
-    M-ții Ţibleş: Târgul Lăpuş; 
-    M-ţii Rodnei: Dragomireşti, Moisei, Borşa; 
-    M-ţii Maramureşului – Vişeul de Sus, Vişeul de Jos.

Turismul ecologic
    În judeţul Maramureş există:
- 3 rezervaţii ştiinţifice: Pietrosul Mare, Rezervaţia fosiliferă Răzvan Givulescu Chiuzbaia, Piatra Rea;
- un parc naţional: Parcul Naţional Munţii Rodnei - Rezervaţie a biosferei;
- un parc natural: Parcul Natural Munţii Maramureşului;
- 18 monumente ale naturii: Creasta Cocoşului, Iezerul Mare, Rozeta de piatră de la Ilba, Lacul Albastru - Baia Sprie, Turbăria Iezerul Mare – Munţii Gutâi, Cheile Tătarului, Peştera de la Vălenii Şomcutei, Peştera cu Oase, Stâncăriile Sâlhoi Zâmbroslavele, Mlaştina Vlăşinescu, Tăul lui Dumitru, Cheile Babei, Peştera Boiu Mare, Coloanele de la Limpedea, Peştera din dealul Solovan, Mlaştina Tăul Negru, Peştera Ponorul Jitelor, Ponorul şi Peştera Izei.
- 13 rezervaţii naturale: Pădurea Crăiască, Pădurea Bavna, Rezervaţia Arcer-Ţibleş, Cornu Nedeii-Ciungii Bălăsânii, Lacul Morărenilor, Mlaştina Poiana Brazilor, Pădurea de larice de la Coştiui, Arboretul de castan comestibil de la Baia.

Turismul cultural
    Conform informaţiilor Centrului de studii şi cercetări în domeniul culturii din Bucuresti, care analizează produsele culturale, Judeţul Maramureş se clasează primul între judeţele ţării în termeni de obiective de patrimoniu, număr de monumente Unesco (în anul 2004). În topul primelor 10 de destinaţii culturale din România.
    Cele mai importante atracţii culturale sunt:
- Cetăţile medievale: Baia Mare –Turnul Măcelarilor, transformat în timpul lui Iancu de Hunedoara şi cel mai reprezentativ monument, Turnul Sfântului Ştefan; Monetăria Imperiului (actualmente Muzeul Judeţean Maramureş);
- Muzee de istorie şi arheologie, muzee de etnografie în aer liber - Sighetul Marmaţiei şi Baia Mare;
- Monumente Unesco, biserici de lemn: Bârsana 1720, Budeşti-Josani, Deseşti, Ieud, Biserica din vale, Siseşti, Plopiş;
- Monumente de arhitectură: Baia Mare (Maramureş);
- Aşezare fortificată din epoca medievală, Cetatea Chioarului -Maramureş;
- Oraşele- târg: Baia Mare, Somcuta Mare, Sighetul Marmaţiei;
- Muzee de istorie şi arheologie: Muzeul de istorie Baia Mare, Muzeul de istorie şi arheologie Maramureş, Muzeul Rezistenţei Anticomuniste; Muzeul Memorial al Victimelor Comunismului şi al Rezistentei din Sighetul Marmaţiei figurează în agenda majorităţii turiştilor care se îndreaptă spre Maramureş- instituţia a ajuns la fel de căutata ca şi Cimitirul Vesel din Săpânţa, specialiştii europeni au confirmat că ocupă locul trei în topul muzeelor de istorie recentă de pe continent;
- Atracţii urbane: Centrul istoric Baia Mare, clădiri de patrimoniu şi Centrul istoric Sighetul Marmaţiei;
- Zonele etnografice şi meşteşugăreşti: centre meşteşugăreşti în domeniul olăritului: Săcel, Baia Sprie; în domeniul textilelor de interior: Săpânţa, Târgu Lăpuş; porţile maramureşene –
Ţara Maramureşului, văile Cosău, Iza, Mara, Vişeu; troiţe, artizanat;
- Alte meşteşuguri practicate: sculptura, icoane pe lemn şi sticlă, realizarea de podoabe populare.
    
Turism rural şi agroturismul
    Arealele cu turism rural semnificativ sunt zonele etnografice: Ţara Maramureşului, Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului, Ţara Codrului; aceste zone au ajuns să se distingă, treptat, prin specific folcloric, prin mărturii, tradiţii, meşteşuguri.
    Meşteşugurile, în trecut foarte bine reprezentate, se mai păstrează înca mai ales în zona rurala a judetului astfel: olărit (ceramica alba şi rosie), lădărit, mobilier ţărănesc, ţesături-cusături-broderii populare, pictură de icoane pe sticlă şi lemn, rotărit, împletituri din papură şi nuiele, cioplit în piatră şi marmură, cojocărit, confecţionat de obiecte de podoabă, sculptură în lemn.

Turismul religios şi monahal
    Există în regiune multe areale încărcate de spritualitate şi locuri de pelerinaj: Zona Munţilor Maramureşului (mai ales biserici de lemn), Cimitirul vesel de la Săpânţa, Zona depresiunii Maramureşului, cu manifestări religioase de tradiţie, Mănăstiri – zona Lăpuşului (Rohia, Rohiiţa, Habra) - zona Maramureş istoric (Bârsana, Moisei, Peri-Săpânţa).
    Bisericile de lemn
    Peste 100 de biserici de lemn, adevărate opere de artă, sunt răspândite pe teritoriul Marmureşului; 8 dintre acestea fac parte din patrimoniul Cultural UNESCO, mărturie a valorii lor deosebite. În timp s-a ajuns la o adevarată artă a îmbinărilor în lemn ce reprezintă o tehnică specifică de îmbinare a lemnului fără cuie sau cu ajutorul cuielor de lemn în anumite situaţii impuse de locul şi rezistenţa îmbinărilor.
    La aceste locaţii turistice şi monumente se adaugă o dimensiune specifică ethosului local şi transilvan, în general: multiculturalitatea, care valorificată turistic devine un element de potenţare şi unicitate a atractivităţii.

Turismul de afaceri şi evenimente
    Turismul de afaceri este considerat principala sursă de venituri pentru industria hotelieră autohtonă. 
    Condiţiile pentru organizarea de congrese, simpozioane, întâlniri sunt asigurate în prezent de hotelurile şi instituţiile din oraşele mari: Baia-Mare - Millennium Business Center (peste 80 de evenimente organizate în primele 8 luni ale anului 2006), Centrul marketing şi expoziţii al CCI Maramureş, Biblioteca Judeţeana cu spaţii generoase de conferinţe, dotate cu aparatură tehnică multimedia şi cu facilităţi de nivel european.
    
Ar mai fi câteva tipuri de turism cu potenţial de dezvoltare în regiune, dintre care merită menţionate:     - Alpinism - trasee / Zone unde există trasee cu posibilitate de practicare a alpinismului în Judeţul Maramureş, Creasta Munţilor Rodnei, parcursă iarna, este un traseu alpin destul de dificil, recomandat numai sportivilor avansaţi sau Creasta Cocoşului – arie protejată din Maramureş, cariera Limpedea Baia Mare;
            - Parapantism - se practică în zonele montane, mai ales pe Creasta Cocoşului şi Ignis;
            - Vânătoare şi pescuit - datorită diversităţii şi faunei cinegetice, întregul judeţ poate fi considerat un mare parc de vânătoare (vânătoarea de capre negre din Munţii Rodnei a fost drastic limitată până la refacerea numărului de exemplare minim pentru protejarea speciei); pe câmpie se vâneaza ţap, vulpe, fazan, iepure şi mistreţ; Turismul de vânatoare poate fi practicat în Munţii Oaşului, Gutâi, Tibleş şi dealurile Codrului unde se poate vâna mistreţ, căprior, fazan;
            - Se găsesc o mulţime de iazuri pişcicole şi heleştee, iar râurile încă nepoluate sunt bogate în peşte satisfăcând pofta de pescuit a sutelor de pescari amatori din judeţ;
            - În Maramureş există mai multe lacuri şi râuri unde se poate practica pescuitul : Ariniş, Firiza, Săcălăşeni, râurile Lăpuş, Someş, Iza, Mara, Vişeu, de asemenea o salbă de păstrăvării pe cele mai importante râuri din zona montană  (Lostriţa – Firiza, Blidari-Baia Mare);
            - Fotosafari - observarea animalelor sălbatice şi a plantelor, mai ales a rarităţilor, monumente ale naturii, şi capturarea unor imagini inedite în aparatul fotografic este o activitate turistică la fel de palpitantă şi pasionantă ca şi vânătoarea. Mai ales rezervaţiile naturale şi cele două parcuri naţionale/naturale oferă subiecte deosebite pentru camerele foto sau video ale iubitorilor naturii;
            - Rafting şi canioning - debitele constant crescute de pe unele cursuri de apă din zona montană, Someşul, Bistriţa, Rebra, Sălăuţa, oferă condiţii bune pentru plutire cu obstacole şi turbulenţe. Încă de la început, acest sport câstigă tot mai mulţi adepţi. În Maramureş la Cheile Lăpuşului şi Săpânţa se poate de asemenea practica Raftingul;
            - Cicloturism - o reţea vastă şi densă de drumuri şi poteci de munte oferă variante infinite de parcurs pentru bicicliştii dornici de aventură şi încercarea virtuozităţi;
                                      - Automobilism de teren şi motociclism off road - pe un traseu din Munţii Rodnei s-a organizat, în anul 2001, prima etapa a Campionatului Naţional de Motociclism Off Road. Numeroasele drumuri forestiere şi de căruţă care străbat munţii nostrii oferă condiţii ideale pentru practicarea sporturilor cu motocicleta sau maşina de teren; 
            - Motocros - o Etapa din Campionatul naţional de automobilism – Raliul Gutin (Siromex) - se desfăşoară în judeţul Maramureş şi de asemenea Raliul de teren Eurocarpatica - Baja pentru motociclete şi maşini;
    Forme de turism încă neexploatate, dar cu potenţial de dezvoltare sunt turismul de recreere, drumeţiile, turismul ecvestru, mai cu seama în ariile protejate, turismul academic şi ştiinţific, turismul de divertisment (parcuri tematice, parcuri de distracţii).