Blog

Turism Rural in Maramures

Înzestrat cu un potential turistic deosebit de variat, diversificat si concentrat prin existenta unor forme de relief îmbinate pe tot teritoriul, a unei clime favorabile practicǎrii turismului pe aproape tot parcursul anului, a unui potential faunistic si floristic bogat în specii si ecosisteme singulare în Europa, cu factori naturali de curǎ balnearǎ, cu un patrimoniu cultural – istoric si arhitectural de referintǎ mondialǎ, judetul Maramures se poate încadra în rândul destinatiilor turistice atractive din România si chiar din Europa.

Tursmul se practicǎ din vremuri strǎvechi, însa a cunoscut o dezvoltare majorǎ în ultimele doua secole; mai cu seamǎ, primele definitii ale turismului au fost realizate în secolul al-XIX-lea de mari profesori ai domeniului precum: Guy Freuler, Edmound Picard, W. Hunziker, care au încercat sǎ formuleze si sǎ delimiteze urmǎtoarele notiuni: turist, excursionist, cǎlǎtor, vizitator.

Importantǎ zonǎ turisticǎ a tǎrii noastre, judetul Maramures este situat în extremitatea de N-NV a României, la granita cu Ucraina, între 47020’00” si 48000’15” latitudine N si 22052’30” si 25007’30” longitudine E. Maramuresul are o suprafatǎ de 6 304 km2 adicǎ 2,37% din suprafata tǎrii si o populatie de 535 000 locuitori (2005) si se întinde în partea de nord a Carpatilor Orientali, acolo unde acestia se desfac în douǎ ramuri: Rodna si Muntii Maramuresului, închizând depresiunea cu acelasi nume. În cadrul judetului întâlnim numeroarse orase, însǎ cele mai importante dintre ele sunt municipiile Baia Mare si Sighetu Marmatiei.

Cǎile de acces ale judetului sunt cele clasice: sosele, cǎi ferate, cǎi aeriene (aeroportul Tǎutii Mǎgherǎusi – situat la 10 km de Baia Mare).

Judetul Maramures are o economie de tip industrial-agrarǎ, principalele ramuri de activitate fiind agricultura, industria si constructiile.

Relieful judetului este predominant muntos, acoperind 43 % din suprafata acestuia. Clima este temperat continentalǎ, cu ierni aspre si veri rǎcoroase. Reteaua hidrograficǎ este bogatǎ datoritǎ regimului abundent al precipitatiilor în zonele montane, unde îsi au izvorul majoritatea râurilor, si are o lungime de peste 3000 km. Principalele râuri ale judetului sunt: Somes, Lǎpus, Iza, Viseu, Vaser si Mara. În muntii Rodnei se gǎsesc si câteva lacuri naturale: Iezerele, Buhǎescu, însǎ cel mai important lac al judetului este Firiza (10 ha).

Întinderea mare a pǎdurilor a constituit un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune bogate: capra neagrǎ, marmota de munte, cerbul carpatin, vulpea, iepurele etc. Tot aici întâlnim mai multe rezervatii naturale, cea mai importantǎ fiind Parcul National Muntii Rodnei – Rezervatie a Biosferei, cu o suprafatǎ de 3 300 ha.

Una din atractiile principale ale judetului sunt bisericile din lemn ce s-au mentinut de-a lungul timpului aproape nealterate si care detin adevǎrate recorduri: Biserica din Deal de la Ieud este cea mai veche bisericǎ din lemn din Europa (1364) si Biserica din lemn din Surdesti este cea mai înaltǎ bisericǎ din lemn din Europa (1721).

Sǎpânta uluieste lumea cu frumusetea unicǎ a „Cimitirului Vesel”, creatia lui Ion Stan Patras, în care coloritul crucilor evidentiazǎ vigoarea spiritului românesc care nu se teme de moarte, nu îngenuncheazǎ în fata ei, ci o considerǎ o simplǎ trecere, necesarǎ în rotirea ireversibilǎ a ciclului vietii. Maramuresul este „tara” oamenilor tari si colturosi la chip ca piatra, „tara” oamenilor harnici si buni la suflet ca pâinea caldǎ.

Motivele ornamentale ale portilor maramuresene, cergile înflorate, covoarele, portul, ciopliturile mǎrunte, icoanele pe sticlǎ si multe alte comori traditionale prezente în acest judet îti vor dezvǎlui înclinatia spre frumos a maramuresenilor, transformatǎ în mǎiestrie, în vocatie atunci când urmǎresti arhitectonica armonioasǎ a bisericilor si caselor din lemn.

Pentru a deveni o destinatie turisticǎ din ce în ce mai cautatǎ judetul Maramures are nevoie de o bazǎ tehnico-materialǎ mult mai dezvoltatǎ, mai ales din punct de vedere al agrementului care, în ultimii ani, a devenit o motivatie foarte importantǎ în paracticarea turismului. Judetul este renumit pentru pensiunile agroturistice unde turistii pot reveni la o viatǎ simplǎ, departe de banalul cotidian si de toate problemele legate de aglomeratia urbanǎ. În cadrul acestor pensiuni, turistii nu numai cǎ se odihnesc dar pot lua parte si la activitǎtile specifice tinutului: olǎrit, cioplitul lemnului, cusut, brodat etc.

Datoritǎ potentialului natural si antropic foarte variat formele de turism ce se pot practica în judet sunt diverse: turism montan, balnear, cultural, stiintific, rural, agroturism.