Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cuprinzâd elemente reprezentative de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură. Mărimea rezervaţiilor naturale este determinată de arealul necesar pentru asigurarea integrităţii zonei protejate.

Maramureşul este înzestrat de obiective naturale ocrotite de lege. Din punct de vedere al suprafeţei ariilor protejate, Maramureşul se situează pe locul al doilea după Delta Dunării, pe suprafaţa administrativă a judeţului existând 36 de arii naturale protejate.

Printre cele mai importante areale existând:

Parcul Natural Munţii Maramureşului, Rezervaţia naturală Pietrosul Mare (3.300 ha.), Rezervaţia naturală Izvorul Albastru al Izei (izbucul şi peştera), Rezervaţia naturală Creasta Cocoşului, Rezervaţia naturală Tăul lui Dumitru, Rezervaţia paleontologică Chiuzbaia, Rezervaţia naturală Lacul Albastru. Rezervaţia de gorunet Ronişoara, Rezervaţia de sub muntele Sâlhoi şi Zâmbroslavele din Munţii Maramureşului, Rezervaţia arboretele de castan comestibil Baia Mare, Rezervaţia Poiana cu narcise de la Repedea, Rezervaţia Mlaştina Poiana Brazilor de la Săpânţa, etc.

Parcul Natural Munţii Maramureşului este o arie protejată de interes naţional , situat în nord-estul judeţului Maramureş. Are o suprafaţă de 148.850 ha. Parcul reprezintă o zonă cu dealuri şi munţi (păduri, pajişti, goluri alpine, stâncării şi văi), cu o floră bogată în gorunete şi făgete, molidişuri, jnepenişuri şi ierburi; şi o faună specifică lanţului muntos al Carpaţilor Orientali, alcătuită din mamifere, păsări, reptile şi peşti.

În parc sunt încluse rezervaţiile naturale Cornu Nedeii – Ciungii Bălăsinii, Poiana cu narcise Tomnatec – Sehleanu, Stâncăriile Sâlhoi – Zâmbroslavele şi Vârful Farcău – Lacul Vinderelu – Vârful Mihăilecu.

Rezervaţia Pietrosu Mare este situată în apropierea localităţilor Borşa şi Moisei având suprafaţa de 3300 ha şi cuprinde partea nordică a Munţilor Rodnei. Cele 3300 ha ale rezervaţiei ocupă golul alpin şi pădurile de conifere sau amestec din Masivul Pietrosu Rodnei în care se remarcă vârful Pietrosu Mare cu o înălţime de 2.303 metri.

Rezervaţia naturală „Izvorul Albastru al Izei”, este situată în partea estică a Munţilor Rodnei, pe versantul sudic al Muntelui Măgura, pe raza comunei Săcel. Denumirea acestei arii protejate geologice şi peisagistice provine de la nuanţa verzui-albastruie a izvorului carstic, unul din afluenţii de obârsie al râului Iza. Peştera Izvorul Albastru al Izei (lungime 2500 m) este situată pe versantul nordic al vf. Bătrâna, la 1.310 m altitudine. Are statutul de rezervaţie speologică.

Rezervaţia de gorunet de la Ronişoara – situată în localitatea Rona de Sus, Hera. Întinsă pe o suprafata de 62 ha, are ca scop protejarea gorunului valoros din zonă. Aici se poate observa gorun cu cea mai dreaptă tulpină din Europa.

Rezervaţia arboretele de castan comestibil Baia Mare-rezervaţia naturală de tip forestier cu o suprafaţă de 500 ha, situată la poalele sudice ale Munţilor Gutâi, reprezintă o zonă împădurită cu arbori din specia castanului comestibil, în asociere cu stejar , paltin de munte, tei argintiu , cireş sălbatic, alun.

Rezervaţia naturală Creasta Cocoşului -1.398m. Este o rezervaţie naturală care se află în Munţii Gutâi, la circa 30 km nord de oraşele Baia Mare şi Baia Sprie. Denumirea este dată de localnici datorită aseamanării crestei privite dintr-un anumit unghi cu o creastă de cocoş.

Rezervaţia naturală Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu. Această rezervaţie este situată în localitatea Repedea şi are suprafaţă de 100 ha. Poiana Sehleanu se află în partea sudică a Vf. Tomnatec care are înălţimea de 1.618 m, iar de sub acesta izvorăşte valea omonimă. Vegetaţia acestei zone este tipică golului de munte, aici întâlnim o staţiune compactă de narcise în asociaţie cu ghinţura şi degetăruş.