Muzeul Judeţean Maramureş –Baia Mare, Muzeul de Artă-Baia Mare, Muzeul de Mineralogie-Baia Mare, Muzeul Etnografic-Baia Mare, Complexul Astronomic-Baia Mare, Muzeul Maramureşului-Sighetu Marmaţiei.

Muzeul Judeţean din municipiul Baia Mare este fondat în 1905. Reorganizat în clădirea fostei monetării cuprinde 3 secţii :de istorie,de artă, de etnografie şi artă populară.

Muzeul de mineralogie este cel mai mare muzeu regional de acest fel din Europa, multe dintre exponate fiind considerate unicate mondiale şi valori de patrimoniale. Colecţia muzeului este construită din peste 15.000 de eşantioane minerale şi roci, toate provenind din regiunea Baia Mare. Dintre acestea peste 1000 sunt expuse în cadrul expoziţiei permanente.

Muzeul de etnografie şi artă populară cuprinde o expoziţie în aer liber. Prima, cuprinde o bogată şi variată colecţie de obiecte care reflectă pe de o parte cultura materială, fiind legată de principalele ocupaţii ale populaţiei judeţului : agricultura, păstorit, albinărit, viticultură, lucrul la pădure, meşteşuguri, pe de altă parte cuprinzând obiecte reprezentative de artă populară începând cu secolul al XVIII-lea : instalaţii, inventar agricol, anexe gospodăreşti tehnice :mori, vâltori, prese de ulei reflectând viaţa satului din cele patru zone etnografice :Maramureş, Lăpuş, Chioar, Codru.

Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei cuprinde bogate şi variate elemente de cultură materială şi artă populară dezvaluite de istoria milenară a Maramureşului fiind organizat pe trei secţii :secţia de etnografie cuprinde colecţii de măşti, covoare, port popular, cioplituri din lemn, ceramică veche, unelte şi podoabe casnice ; secţia de arhitectură populară cuprinde inventar agricol, case ţărăneşti, anexe gospodăreşti, porţi ; secţia de ştiinţe naturale cuprinde o bogată colecţie de păsări şi un ierbar al florei maramureşene cu peste 15.000 de planşe.

Muzeul Florean este un o instituţie de artă contemporană, situată într-o pădure din Cerneşti, pe drumul ce duce spre Ţara Lăpuşului. Se întinde pe 40 de hectare, constituind un inedit parc de sculptură monumentală.Colecţiile muzeului însumează, în prezent, circa 10.000 de piese de artă contemporană, provenind de pe toate continentele.