O excursie în Maramureş este o încântare pentru turistul dornic de cunoaşterea valorilor morale şi spirituale ale locurilor, specifice poporului român dar uitate în alte zone.

Maramureşul este prin excelenţă izvorul cel mai bine păstrat al tradiţiilor strămoşeşti. Este locul în care simplitatea se îmbină armonios cu omenia, conferindu-le acea nobleţe plină de har. Dacă sunteţi excursionişti prin Maramureş cu siguranţă veţi avea revelaţia împlinirii personale, pentru că aici sufletul se regăseste, trupul se împrospătează.

Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie, cultură şi geografie fără profesor. Nu trebuie decât să priviţi şi să ascultaţi cu mare atenţie spectacolul ce vă înconjoară. Natura se desfăşoară măiestoasă de jur împrejur iar viaţa localnicilor , atât de liniştită dar atât de bogată, nu vă va lăsa indiferenţi. Veţi dori să faceti parte, să aflaţi, să încercaţi.

Gazdele vă vor încânta şi minuna şi nu vă va rămâne decât regretul pentru un concediu atât de scurt .
Ţara Maramureşului este o ţară cu mare disponibilitate pentru turism, conferită de resursele variate, naturale şi antropice cu care este înzestrată. Prin diversele forme de relief, prin clima sa propice practicării turismului în tot timpul anului, prin flora, fauna şi prin monumentele sale istorice şi arhitectonice, poate să satisfacă pretenţiile celui mai exigent turist, român sau străin.
Clima este temperat continentalǎ, cu ierni aspre şi veri rǎcoroase.

Reţeaua hidrograficǎ este bogatǎ datoritǎ regimului abundent al precipitaţiilor în zonele montane, unde îşi au izvorul majoritatea râurilor, şi are o lungime de peste 3000 km. Principalele râuri ale judeţului sunt: Someş, Lǎpuş, Iza, Vişeu, Vaser şi Mara. În munţii Rodnei se gǎsesc şi câteva lacuri naturale: Iezerele, Buhǎescu, însǎ cel mai important lac al judeţului este Firiza (10 ha).
Întinderea mare a pǎdurilor a constituit un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune bogate: capra neagrǎ, marmota de munte, cerbul carpatin, vulpea, iepurele etc. Tot aici întâlnim mai multe rezervaţii naturale, cea mai importantǎ fiind Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei, cu o suprafaţǎ de 3 300 ha.

Una din atracţiile principale ale judeţului sunt bisericile din lemn ce s-au menţinut de-a lungul timpului aproape nealterate şi care deţin adevǎrate recorduri: Biserica din Deal de la Ieud este cea mai veche bisericǎ din lemn din Europa (1364) şi Biserica din lemn din Surdeşti este cea mai înaltǎ bisericǎ din lemn din Europa (1721).

Sǎpânţa uluieşte lumea cu frumuseţea unicǎ a „Cimitirului Vesel”, creaţia lui Ion Stan Patraş, în care coloritul crucilor evidenţiazǎ vigoarea spiritului românesc care nu se teme de moarte, nu îngenuncheazǎ în faţa ei, ci o considerǎ o simplǎ trecere, necesarǎ în rotirea ireversibilǎ a ciclului vieţii. Poti gasi cazare pe cazaremm.ro Maramureşul este „ţara” oamenilor tari şi colţuroşi la chip ca piatra, „ţara” oamenilor harnici şi buni la suflet ca pâinea caldǎ.

Motivele ornamentale ale porţilor maramureşene, cergile înflorate, covoarele, portul, ciopliturile mǎrunte, icoanele pe sticlǎ şi multe alte comori tradiţionale prezente în acest judeţ îţi vor dezvǎlui înclinaţia spre frumos a maramureşenilor, transformatǎ în mǎiestrie, în vocaţie atunci când urmǎreşti arhitectonica armonioasǎ a bisericilor şi caselor din lemn.

Judeţul este renumit pentru pensiunile agroturistice unde turiştii pot reveni la o viaţǎ simplǎ, departe de banalul cotidian şi de toate problemele legate de aglomeraţia urbanǎ. În cadrul acestor pensiuni, turiştii nu numai cǎ se odihnesc dar pot lua parte şi la activitǎţile specifice ţinutului: olǎrit, cioplitul lemnului, cusut, brodat etc.
Datoritǎ potenţialului natural şi antropic foarte variat formele de turism ce se pot practica în judeţ sunt diverse: turism montan, balnear, cultural, stiinţific, rural, agroturism.
Numǎrul turiştilor sosiţi în ultimii ani s-a mǎrit, ceea ce înseamnǎ cǎ atracţia cǎtre acest judeţ este în creştere, însǎ aceştia nu au înnoptat mai mult de 2,3 zile, cu toate cǎ unitǎţile de cazare sunt variate şi numeroase.
Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie, culturǎ şi geografie fǎrǎ profesor. Nu trebuie decât sǎ priviţi şi sǎ ascultaţi cu mare atenţie spectacolul ce va înconjoarǎ. Natura se desfǎşoarǎ mǎiestoasǎ de jur împrejur iar viaţa localnicilor , atât de liniştitǎ dar atât de bogatǎ, nu vǎ va lǎsa indiferenţi. Veţi dori sǎ faceţi parte, sǎ aflaţi, sǎ încercaţi.