În Maramureş se găsesc următoarele cetăţi fortificate şi castele: Turnul Ştefan din Baia Mare, Turnul Măcelarilor din Baia Mare, Cetatea Chiaorului, Castelul Teleki, Castelul Apafi, Casa Iancu de Hunedoara, Cetăţuia feudală de la Onceşti.

Turnul lui Ştefan, cel mai reprezentativ monument de arhitectură medievală din Baia Mare. Turnul este o anexă a Catedralei “Sfântul Ștefan”, ridicată de Iancu de Hunedoara pe parcursul secolului XV. Construit în stil gotic turnul are 40 m înălţime. Turnul a fost folosit pentru supravegherea eventualelor posibile incendii şi supravegherea strategică a oraşului.

Aşezat lângă “Piaţa Izvoarele” din Baia Mare, Turnul Măcelarilor, cunoscut şi sub denumirea de “Bastionul Măcelarilor”, este unul dintre cele şapte turnuri care consolidau centura zidului înconjurător al oraşului construit în 1469 şi singura mărturie concretă a acestui zid care a rămas peste veacuri.

Cetatea Chioarului centrul politic şi militar al domeniului Chioar, Cetatea Chioarului a fost ridicată în secolul al XIII-lea (însă menţionată abia în 1319) pe un câmp izolat, într-o cotitură a râului Lapuş: Cetatea este situată la peste 400m altitudine..

Castelul Teleki din Satulung este parte componentă a ansamblului de clădiri situat în comuna Satulung, care au aparţinut familiei nobiliare transilvane Teleki. Din acest ansamblu fac parte castelul mai sus numit şi Castelul Teleki din Pribileşti. Pe fostul domeniu al conţilor Teleki există şi un parc dendrologic, cu arbori de o valoare inestimabilă şi cu o vechime de peste 300 de ani.

Casa Iancu de Hunedoara. Acest edificiu reprezintă o parte a fostului castel medieval ridicat de voievod pentru soţia sa, Elisabeta. Clădirea a fost terminată de Matei Corvin în anul 1468. Aceasta constucţie este una reprezentativă pentru Centrul Vechi al municipiului Baia Mare. În spaţiul generos al acesteia se organizează diverse expoziţii.